Dikalo
Jouw online huiswerkklas

Mogelijk gemaakt door Ready to school.

Aantal leerlingen begeleid: 11.175 | Aantal uren begeleiding gegeven: 82.083 uur | Aantal docenten: 1432 | Samenwerkingen: 20 Middelbare scholen, 5 Gemeentes, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, De Bibliotheek Midden-Brabant, Prisma, Studieverenigingen Fontys lerarenopleiding, TRACK013, Portvolio.

Direct naar 'Hoe werkt Dikalo'.

Online huiswerkklas


Dikalo en Ready to school hebben de handen ineengeslagen. Want het onderwijs van morgen staat ineens voor de deur en in huis. Wij als maatschappij zijn daar nog niet klaar voor. Het is biologisch niet mogelijk dat jongeren zelfstudie volgen. Het menselijk brein is tot de leeftijd van 25 jaar volop in ontwikkeling met name in plannen, organiseren, analytisch denken, impulsbeheersing en discipline. Wij van Ready to school zijn van mening dat het onmogelijk is om zelfstudie van kinderen te verwachten. Wij willen uw kind de hulp bieden die nodig is.
Graag bieden wij in deze tijd de online huiswerkklas voor € 1,- per uur aan. Onze werkwijze. Lees meer..

Het iniatief.

Onderwijs van morgen.

We leven in een onzekere tijd. Het onderwijs van morgen staat ineens voor de deur en in huis. Wij als maatschappij zijn daar nog niet klaar voor. Dan kunnen wij ook niet verwachten dat onze kinderen de omslag naar zelfstudie kunnen toepassen. Dit is biologisch niet mogelijk. Het menselijk brein is tot de leeftijd van 25 jaar volop in ontwikkeling met name in vaardigheden als plannen, organiseren, analytisch denken, impulsbeheersing en discipline. Dit betekent dat onze leerlingen nog niet voldoende bekwaam zijn deze beslissing voor zelfstudie te nemen. Wij van Ready to school zijn van mening dat het onmogelijk is om dit van kinderen en tieners te verwachten. Wij coachen leerlingen actief in het zelfstandig en op een verantwoordelijke manier om te gaan met zijn/haar schoolwerk thuis. Onderwijs volgen is niet enkel “huiswerk” maken en een video-tje bekijken. Wij helpen leerlingen in het emotioneel en cognitief zelfstandig worden voor de toekomst. Onze werkwijze. Lees meer..

Over Ready to school.

Ready to school wilt, op een kwalitatief goede en creatieve manier, jongeren klaar maken voor de uitdagingen die zij in hun verdere leven tegemoet gaan treden. Door hen te leren om te leren en zich ergens voor in te zetten, ondersteunen we jongeren in het vinden en ontwikkelen van hun talenten. Dit doen wij door als organisatie in de huid van de jongere te kruipen. We werken met jonge medewerkers die we trainen op de ontwikkeling van het puberbrein, waardoor ze begeleiding op maat kunnen geven. Leer meer >>

Wat anderen zeggen...

ONLINE HUISWERKKLAS IETS VOOR JOU?